1) Düz Kafiye: Bir beyitte ya da bir dörtlükte bütün mısraların birbirleriyle kafiyeli olduğu düzendir.

A A A A

Örnek:


Çiçek ülkesinden girerken yaz A
Örer her doğan gün bir altın koza A
Kristal çiçekler açan fıskiye B
Ayıklık saçar düş gören bahçeye B