1-Arazisi düz ve verimli alanlardır.

2-İklim şartlarının uygun olduğu alanlardır.

3-Endüstrinin geliştiği alanlardır.

4-Ulaşımın kolay olduğu ve önemli ulaşım yolları üzerindeki alanlardır.

5-Yeraltı ve yer üstü kaynakları bol olan alanlardır.

6-Ticaret, turizm, eğitim, sağlık hizmetlerinin geliştiği alanlardır.