Göç veren illerin ortak özelliği; doğum oranının çok yüksek, iş imkânlarının kısıtlı olmasıdır.

1-Nüfus artışının çok fazla olması,

2-
Kırsal nüfus fazladır.

3-
Toprakların miras yoluyla parçalanması ve toprak yetersizliği,

4-
Kırsal alanda tarımda kullanılan yeni teknolojilerin insan gücüne ihtiyacı azaltması

5-
Yağış azlığı ve düzensizliği, erozyon vb nedenlerle toprağın verimsizleşmesi,

6-
Sanayi ve ticaretin gelişmemiş olması,

7-
Arazisi dağlık ve engebeli alanlardır.

8-
İklim şartları olumsuz alanlar ( karasal sert - soğuk ya da kurak alanlar)

9-
Ulaşım imkânları kısıtlı önemli yollardan uzak alanlar.