Bu iklim asıl olarak Kuzey Anadolu Dağlarının Karadeniz'e bakan yamaçlarında görülür.

Genel Özellikleri Şunlardır:

-Her mevsim yağışlıdır.

-Doğu Karadeniz Bölümünde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 2000-2500 mm'dir.

-Batı Karadeniz Bölümünde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm'dir.

-Orta Karadeniz Bölümünde ise maksimum yağış kışın, minimum yağış yazın düşer. Yıllık yağış miktarı 700-1000 mm'dir.

-Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda kar yağışlı günlerin ortalaması 18 gündür.

-Yıllık ortalama sıcaklık 13-15°C'dir.

-Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6-7°C'dir.

-Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21-23°C'dir.

-Yıllık sıcaklık farkı 13-15°C'dir.

-Doğal bitki örtüsü ormandır.Yüksek alanlarda Alpin çayırlar görülür.