1.Nüfusun sayısı,

2.Artış hızı,

3.Kır - kent nüfus özelliği,

4.Yaş gruplarına göre dağılım,

5.Cinsiyet durumuna göre dağılım,

6.Nüfusun eğitim durumu,

7.Nüfus hareketleri (İç ve dış göçler),

8.Aktif nüfus özelliği,( Üretici- tüketici nüfus)

9.Nüfusun meslek gruplarına dağılımı yani sosyo ekonomik yapısı öğrenilir