Geri Kalmış Ülkelerin Ortak Özellikleri

1. Geri kalmış ülkeler; sanayileşememiş, nüfusunun büyük bölümü tarımda çalışan ülkelerdir. Yoksul ülkelerdir. Ülke nüfusun büyük bölümü köylerde yaşar. Kentleşme oranı düşüktür. Kişi başına yıllık milli gelir, çoğunlukla 2000 doların altındadır.

2. Eğitim hizmetleri,

3. Sağlık hizmetleri,

4. Beslenme imkanları,

5. Barınma hizmetleri yetersizdir.

6. İç göç ve dışarıya göç fazladır.

7. Geri kalmış ülkelerin nüfus piramidi üçgene benzer.

8. Geri kalmış bir ülkede nüfus kırda yoğunlaştığı için doğum oranları fazladır.

9. Sağlık hizmetleri yetersiz olduğundan, bebek ve çocuk ölümleri fazladır.

10. Gene olumsuz sağlık koşulları nedeniyle, ortalama yaşam süresi kısadır. Yaşlı nüfus oranı düşüktür.

11. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, eğitim hizmetleri ve beslenme şartları yetersizdir.

12. Çocuk ve genç nüfus, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur.