1.Ülkelerin toplam nüfusu,

2.Kadın erkek sayıları ve toplam nüfusa oranları,

3.Nüfus basamakları ( Çocuk, yetişkin, yaşlı) ve bunların birbirlerine oranları

4.Ülkedeki doğum ve ölüm oranları,

5.Çalışma çağındaki nüfus miktarı ve tüketici nüfusa oranı,

6.Ülkelerin gelişmişlik düzeyi,

7.Ülkelerin farklı yıllarda ki grafikleri karşılaştırılarak nüfus yapısında meydana gelen gelişmeler gözlenebilir.

8.Ülkelere göre nüfus hareketleri gözlenebilir.