'1. Dünya' Savaşında Açılan Cephelerin Açılma Nedenleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

'1. Dünya' Savaşında Açılan Cephelerin Açılma Nedenleri

 1. I.DÜNYA SAVAŞI'NDA CEPHELER

  Topraklarımızda Savaştığımız Cepheler

  1. Kafkas Cephesi,
  2. Kanal Cephesi,
  3. Filistin-Suriye Cephesi,
  4. Irak Cephesi,
  5. Çanakkale Cephesi,
  6. Hicaz-Yemen Cephesi,

  Topraklarımız Dışında Savaştığımız Cepheler


  1.Makedonya
  2.Galiçya Cephesi
  3.Romanya

  Kafkas Cephesi


  Cephenin Açılma Nedenleri :

  1. İttihatçıların Orta Asya'daki Türkler'i birleştirme ve Hindistan'a kadar toprakları genişletme isteği.
  2. Almanlar'ın Bakû petrollerini ele geçirmek için Osmanlı'yı kışkırtması.
  3. Ruslar'ın Doğu Anadolu'ya saldırmasıyla mücadele başlamıştır (1 Kasım 1914).
  4. Enver Paşa Sarıkamış'ta Ruslar'a karşı cephe açmıştır.
  5. 90.000 asker Allahuekber Dağları'nda soğuktan donarak şehit olmuştur (Sarıkamış Faciası).
  6. Ruslar, Doğu Anadolu'yu işgal etmiştir.
  7. M.Kemal Muş ve Bitlis'i Ruslar'dan geri almıştır (1914).
  8. Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkmıştır (1917).
  9. Rusya Brest Litowsk Antlaşması ile I.Dünya Savaşı'ndan çekilmiş Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır (3 Mart 1918).

  Kanal Cephesi


  Cephenin Açılma Nedenleri :

  1. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı İngilizler'den geri alma düşüncesi.
  2. Osmanlı Devleti'nin, İngilizler'in Uzak Doğu sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek ve Süveyş Kanalı'nı ele geçirmek istemesi.
  3. Cephede mücadele 3 Şubat 1915'te başlamıştır.
  4. Almanya'nın desteği ile iki kez harekat düzenlenmiştir.
  5. Osmanlı Devleti başarılı olamamıştır (1916).

  Suriye ve Filistin Cephesi


  Cephenin Açılma Nedeni :

  1. Osmanlı Devleti'nin İngilizler'in Süveyş'ten kuzeye doğru ilerleyişini durdurmak istemesi.
  2. İngilizler Halep'e kadar ilerlemiştir (1918).
  3. Yıldırım Orduları Komutanı M.Kemal Paşa, İngilizler'i Halep'in kuzeyinde durdurmuştur.
  4. Misak-ı Milli'nin Suriye sınırı çizilmiştir.

  Irak Cephesi


  Cephenin Açılma Nedenleri :

  1. İngilizler'in Rusya'ya yardım ulaştırmak istemesi.
  2. İngilizler'in Musul-Kerkük petrollerine sahip olmak istemesi.
  3. İngilizler'in Hint deniz yolunun güvenliğini sağlamak istemesi.
  4. İngilizler'in Basra'ya çıkarma yapmasıyla başlamıştır.
  5. Türk ordusu Kut-ül Amare'de başarılı olmuş ise de, İngilizler Bağdat'ı ele geçirmiştir (11 Mart 1917).

  Çanakkale Cephesi


  Cephenin Açılma Nedenleri :

  1. İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım göndermek istemesi.
  2. İtilaf Devletleri'nin Boğazlar'ı ele geçirerek, Osmanlı'nın İttifak Devletleri ile bağlantısını kesmek ve Osmanlı'yı saf dışı etmek istemesi.
  3. İtilaf Devletleri'nin Balkan devletlerini yanlarına çekmek istemesi.
  4. Osmanlı'nın Kafkas ve Kanal cephelerinden çekilmesinin sağlanmak istenmesi.
  5. İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'na saldırmış, savaş başlamıştır (19 Şubat 1915).
  6. Mayınlı boğazlardan İtilaf Devletleri geçememiştir.
  7. İtilaf Devletleri Gelibolu Yarımadası'na ve boğazın iki yakasına asker çıkarmıştır.
  8. Türk askeri Gelibolu, Conkbayırı, Anafartalar'da başarı elde etmiştir M.Kemal bu cephede başarılar kazanmıştır.
  9. Düşman askerleri sekiz ay sonra savaştan çekilmek zorunda kalmıştır (9 Ocak 1916).

  Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları :


  1. I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı, yalnız bu cephede başarılı olmuştur.
  2. Çanakkale Savaşı, I.Dünya Savaşı'nın uzamasına neden olmuştur.
  3. 500.000 insan ölmüştür.
  4. M.Kemal önce albay, daha sonra da general olmuş, yurt içinde ve dışında tanınmıştır.
  5. Bulgaristan İttifak Devletleri yanında savaşa katılmıştır.
  6. Rusya'da Bolşevik İhtilali olmuş, SSCB kurulmuştur.
  7. Kafkas Cephesi kapanmıştır.
  8. Zafer, tutsak milletlere bağımsızlık mücadelesinde bir örnek oluşturmuştur.

  Hicaz-Yemen Cephesi


  Cephenin Açılma Nedeni :

  1. Osmanlı Devleti'nin kutsal yerleri İngilizler'den korumak istemesi.
  2. İngilizler Araplar'ı Osmanlı aleyhine kışkırtmıştır.
  3. Fahrettin Paşa İngilizler'le ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele etmiş, başarılı olunamamıştır.

  Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephesi


  Cephenin Açılma Nedeni :

  1. Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine (özellikle Almanlar'a) yardım etmek istemesi.
  2. Osmanlı Rusya, Romanya ve Fransa ile mücadele etmiş, fakat başarılı olamamıştır.
  Not 1: M.Kemal Kafkas, Çanakkale ve Suriye-Filistin cephelerine katılmıştır.
  Not 2: Kafkas ve Kanal cepheleri taarruz cepheleridir ve bu cephelerin açılmasında Almanya'nın isteği etkili olmuştur. Kanal cephesinde Almanlar cephane yardımı da yapmışlardır.
  Not 3: Osmanlı Devleti Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephesi'nde kendi sınırları dışında savaşmıştır.
  Not 4: Brest-Litowsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşması ile Rusya'ya verdiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almıştır.
  Not 5: Osmanlı'nın kazandığı tek cephe Çanakkale'dir.
  Not 6: Başta kazanılmaya çalışılıp kaybedilen cephe Irak'tır.

  İsim: inkinkceph893.jpg
Görüntüleme: 52903
Büyüklük: 12,8 KB (Kilobyte)


 2. 2018-01-04 #2
  Çok yardımcı oluyorsunuz teşekkürler projem için sizden yardım aldım

 3. 2018-10-20 #3
  Ben böyle İnkılap kocasının da... Her gün bir ödev veriyor, bir ödev veriyor ve bizi bıktırıyor be arkadaş. Neyse ödevimi buradan bitireceğim, teşekkür ediyorum...

  Okunma: 52061 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -