Gülhane Girişindeki Çeşme'nin Kitabesi


7 - Gülhane Giriğindeki Çeşme'nin Kitabesi


El-Gazi Es-Sultan Abdulhamid Han-ı sani Efendimiz
Hazretlerinin müceddeden bina ve inşa buyurdukarı Hamidiye Çeşmesi'dir