Sultanahmet Camisi İçindeki Osmanlıca Levha


Cami içinde ön kısımın sağ duvarında Ali Toy tarafından yazılmış I. Ahmed'e ait kıtadır.


9 - Sultanahmet Camisi İçindeki Osmanlıca Levha

Nola tacım gibi başımda gotürsem daim
Kademi nakşını ol hazret-i şah-ı rüsulün
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün