18 - Osmanlıca Nedir?

Osmanlıca; Osmanlı devleti (Devlet-i Aliyye\Devlet-i Ebed Müddet) döneminin Türkçesidir. Alfabe olarak: Arap ve Fars Alfabesine ilaveten Türkçeye mahsus sesleri gösteren özel karakterler kullanılmıştır. Konuşmada; yazmada ve tüm diğer dille ilgili işlevlerde günümüzdeki Türkçeden farkı:

1) Kullanılan alfabe

2) Arapça, Farsça kelimeler ve bu dillerden alınan dilbilgisel yapılardır.