Amaçlar ve İlkeler
Birleşmiş Milletler'in Antlaşmada beyan edilen amaçları şunlardır:

  • uluslararası barış ve güvenliği korumak;
  • hak eşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek;
  • uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek;
  • bu ortak çıkarların elde edilmesi hususunda milletler arasında uyum sağlayıcı bir merkez olmak.


Birleşmiş Milletler aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda hareket eder:

  • Tüm üyelerinin eşit egemenliğine dayanır;
  • Tüm üyeler iyi niyet çerçevesinde Antlaşmada belirtilen yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmelidir;
  • Tüm üyeler uluslararası anlaşmazlıkları, uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmadan barışçıl yollarla çözümlemelidir;
  • Tüm üyeler başka bir devlete tehdit oluşturmaktan ya da başka bir devlete karşı güç kullanmaktan kaçınmalıdır;
  • Tüm üye devletler, Birleşmiş Milletler Antlaşmasına göre vukuu bulan her faaliyetin uygulamasına tam destek vermelidir;
  • Antlaşmada geçen hiçbir madde Birleşmiş Milletler'e hiçbir devletin iç işlerine karışma yetkisi vermez.


Üyelik
Birleşmiş Milletler Üyeliği, BM Antlaşmasının getirdiği tüm yükümlülükleri kabul eden ve bu yükümlülükleri uygulamaya müktedir ve istekli tüm barışsever milletlere açıktır.
Genel Kurul, Güvenlik Konseyi'nin önerisi üzerine yeni üyeleri kabul eder. Antlaşma, ilke ihlali durumunda bir devletin üyeliğinin askıya alınması ya da devletin teşkilattan ihraç edilmesi hakkını saklı tutar; fakat şimdiye kadar böyle bir gereklilik doğmamıştır.

Resmi Diller
Birleşmiş Milletler'in Antlaşmada belirtilen resmi dilleri Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca' dır. Arapça daha sonra Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'in resmi dili olarak eklenmiştir. BM'nin çalışma dilleri ise İngilizce ve Fransızcadır.

Teşkilat Yapısı
Antlaşma ile Birleşmiş Milletlerin 6 temel organı kurulmuştur; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik. Ancak, Birleşmiş Milletler ailesi içine aldığı 15 ihtisas kuruluşu, çok sayıda program ve birimi bünyesinde bulundurmak.