Sözcük klasik mitolojideki keçi ayaklı insan Pan'dan kaynaklanıyor. Bilindiği gibi Pan, ormanların ve tarlaların tanırısıdır. Çıkardığı gizemli sesler hayvan sürülerinin ve ormanda, tarlasında, ağaçlık bir yerde yalnız başına dolaşan, oturan ve sürüsünü otlatan insanların korkmasına yol açarmış. Neden korktuklarını bilmezlermiş.


Panik  Ne Demek

Grekçede panikon sözcüğü, "Pan ile ilgili" anlamına geliyor. Korkuya yol açan Pan'ın çıkardığı sesler olduğu için Panikondan korkuyu anlatan Panik sözcüğü türemiş.

İlk 1755 yılında parasal konularda yaygınlaşan kaygıyı anlat