Polikistik Over (PKO), aslında temel olarak bir yumurtlama bozukluğudur ve bu nedenle PKO tanısı konmasında bu yumurtlama bozukluğunun varlığının gösterilmesi biz doktorları PKO tanısı konmasına yaklaştırırken, yumurtlamanın düzenli olarak var olduğunun belirlenmesi bizleri PKO tanısından oldukça uzaklaştırır.


Yumurtlama, üreme çağında olan kadınların vücutlarının en temel işlevlerinden biridir ve yumurtlama olması kadın vücudunda kendi hissettiği çeşitli belirtilere ve tıbbi olarak ortaya konulabilen çeşitli muayene ve laboratuvar bulgularının ortaya çıkmasına neden olur.

PKO, kronik bir yumurtlama bozukluğudur. Normalde üreme çağında olan bir kadında senede ortalama 12 kez olan yumurtlama, PKO durumunda 3-4 gibi düşük sayılara inebileceği gibi, hiç olmayabilir. Tersine tümüyle normal olan bir kadında, senede bir veya birkaç kez yumurtlama olmayabilir.

Burada hemen vurgulanması gereken nokta yumurtlama bozukluğunun direkt olarak PKO'ya işaret etmediğidir. Yumurtlama bozukluğu başta prolaktin ve tiroid hormonu salgısı bozuklukları erken menopoz" adı verilen sorun ortaya çıkabilir. olmak üzere çok çeşitli hormonal dengesizliklere bağlı oluşabileceği gibi, ileri yaşlarda yumurtalıklardaki yumurta hücrelerinin azalmasına bağlı yani tümüyle doğal olarak ortaya çıkabilir. Çok ender durumlarda genç yaştaki kadınlarda çeşitli nedenlerle yumurta hücreleri tükenebilir ve " Yumurtlamanın düzenli olması kadında PKO olma olasılığını hemen hemen yüzde sıfıra indiren bir durumdur ve yıllık görülen adetlerin çoğunda aşağıdaki özelliklerin olması düzenli yumurtlamaların gerçekleştiğinin kesin olmayan ancak kuvvetli göstergeleridir:


Adet Kanamalarının İstikrarlı Bir Şekilde 21-35 Gün Aralıklarla Olması
Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, kadınların çoğunun 28 günlük adet döngülerine (adet döngüsü bir kanamanın ilk gününden diğer kanamanın ilk gününe kadar geçen süredir) sahip olması ve bir ayın 30-31 gün sürmesi nedeniyle her ay kanamanın birkaç gün geri atmasının normal olduğudur. Yine diğer önemli bir nokta da istikrardır. Bir kadın her ay 21-35 günde bir adet kanaması görmesine karşın adet döngüsü istikrarlı olmayabilir. Örnek olarak son 6 döngüsü 23, 32, 25, 30, 30, 34 gün sürmüş olan bir kadında, döngüler 21-35 günlük normal gün sınırları içinde olmasına karşın adet düzensizliği söz konusudur.


Adet Döngüsünde Ortaya Çıkan Belirtiler
Adet kanamalarından birkaç gün önce başlayan çeşitli belirtiler (ruhsal belirtiler, vücutta şişkinlik hali, göğüslerde dolgunluk ve hassasiyet) ve bu belirtilerin adet kanamasıyla beraber kaybolması, adet kanaması esnasında az veya çok hissedilen hassasiyet ve ağrı, yumurtlamayumurtlama bozukluğuna işaret edebilir. olduğunun en kıymetli göstergelerindendir. Bu belirtilerin hiç birinin olmaması ve kadının beklenmedik bir zamanda adet kanaması görmesi

Bazı kadınlarda adet döngüsünün tam ortasında yumurtlamanın olduğu yumurtalık tarafında kısa süren bir ağrı ortaya çıkabilir. Almanca'da "ortasında oluşan ağrı" anlamına gelen Mittelschmerz olarak adlandırılan bu durum çok kıymetli bir yumurtlama göstergesidir ve genellikle her ay olur. Bu ağrı yalnızca %5 sağlıklı kadın tarafından hissedilir ve hissedilmesi yumurtlama açısından kıymetli bir belirtiyken hissedilmemesi yumurtlama olmadığının oldukça zayıf bir göstergesidir.