İtalya tüccar ve haritacı Amerigo Vespuci‘den değil, Galli ve zengin bir Bristol tüccarı Richard Ameryk‘ten almıştır.

Ameryk, 1497 ve 1498 yıllarında yolculuklar gerçekleştiren İtalyan denizci John Cabot'un ikinci transatlantik yolculuğunda baş sermayedardı. (John Cabot'un asıl adı, Giovanni Cabota'dır. )

Cabot, 1498'de Londra'ya gidip, Kral VII. Henry'den batıdaki bilinmeyen toprakları araştırmak için izin aldı. Küçük gemisi Matthew ile Mayıs 1497'de Labrador'a ulaştı ve Amerika toprağına ayak basan ilk Avrupalı oldu. Vespuci'den iki yıl erken gitmişti.

Amerika Adını Nereden Almıştır?


Cabot, Kuzey Amerika kıyı şeridinin haritasını çıkardı. Richard Ameryk yolculuğun baş sponsoru olarak keşiflere kendi adının verilmesini istedi. O yıl Bristol günlüklerinde 24 Haziran'da Methew adlı gemi ile Bristol tüccarları tarafından Amerika topraklarının bulunduğunu açıklayan notlar yazılmıştır. Bu, yeni kıtadan bahsedilirken "Amerika" tabirinin ilk kullanılışıdır.

Vespuci, Kuzey Amerika'ya hiç varamamış, yapılan ilk haritalar ve ticaret İngilizler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Vespuci, yaptığı keşifler sırasında Amerika adını hiç kullanmamıştır.

Zaten tarihteki tüm keşiflere bakıldığında, yeni ülkelere ya da kıtalara hiç bir zaman bir kişinin adının verilmediği görülmektedir. Buralara daima kişinin soyadı verilmiştir.