Büyük günâh, kebîre veya fısk, bir İslam dini terimi. Fısk işleyen kişiye, fâsık denir. Fâsık, İslamgünahkâr demektir. Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak olanları yapmaya alışmış olan kişilerdir. Büyük günah işleyen veya küçük günahta ısrar eden kimselerdir. dini terminolojisindeİslam'da büyük günâhlar (yani kebâir) dini açıdan büyük ve temel kötü, uygunsuz davranışlara verilen isimdir. Büyük günahlar dışında bir de küçük günahlar terimi vardır.


Büyük günahların hangi günahlar olduğu çeşitli hadislere göre belirlenir. Hadisler temel alınarak büyük günah sayılan fiillerden bazıları şunlardır: şirk koşmak, Allah haram kıldığı halde bir kişiyi haksız yere öldürmek, zina yapmak, büyücülük/büyü yapmak.Büyük günah işleyen kişinin durumu İslam ilimlerinden Kelâm'ın önemli konularındandır. Farklı itikadi mezhepler bu konu hakkında farklı görüşler belirtmiştir. Mezheplerin buluştuğu nokta ise büyük günahlardan sayılan, en büyük günah olan şirk koşmanın küfür olduğu bu nedenle bunu yapan kişinin kafir olacağıdır.Büyük günah teriminin geçtiği Kur'an ayetlerinden ikisi Nisâ suresi 31. ayet (4/31) ve Şûrâ suresi 37. ayet (42/37)'dir.