Bazı hayvanlarında kopulasyon organı ile spermlerin dişiye iletilmesi.

Döllenme, çoğu defa döllenme kanalı içersinde gerçekleşir. Özellikle iç döllenme yapan hayvanlarda eşlerin birbirlerini çekici kılması için birçok iletişim ve davranış biçimi gelişmiştir. Yavrunun en iyi gelişebileceği mevsimlerde bu davranışlar artar.

İç döllenmenin özellikleri

 • Döllenme olayı dişi bireyin içinde olur
 • Karada yaşayan hayvanlarda görülür.
 • Çiftleşme olayı vardır
 • Çiftleşme organı vardır
 • Döllenme ihtimali yüksektir
 • Döllenme ihtimali yüksek olduğu için gamet sayısı azdır.
 • Memelilerde embriyo anne karnında gelişir.
 • Sürüngen,kuş,memeli,balina,yunus ve böceklerde görülür.


Dış döllenmenin özellikleri

 • Döllenme olayı suda olur
 • Suda yaşayan hayvanlarda görülür
 • Çiftleşme olayı yoktur
 • Çiftleşme organı yoktur
 • Döllenme ihtimali düşüktür
 • Döllenme ihtimalini arttırmak için gamet sayısı fazladır