Bir olayın doğal destana benzetilerek bir şairce destanlaştırılmasıdır. Yapma destan örneği olarak şunları sıralayabiliriz:

Virgilius ------------------------ Aenei

Tasso--------------------------- Kurtarılmış Kudüs

Milton--------------------------- Kaybolmuş Cennet

Fazıl Hüsnü Dağlarca--------------- Üç Şehitler Destanı

Kayıkçı Kul Mustafa---------------- Genç Osman Destanı

Türklere ait yapay destanlar, tam anlamıyla milletimiz arasında yayılmış destanlar değildir.