Halk arasında ortaya çıkan anonim ürünlerdir. Bunlar genellikle daha sonra bir şair tarafından derlenip dü-zenlenmiştir. Bu türe örnek olarak şu destanları sıralayabiliriz:

İliada, Odysseia ----------- Yunanlıların
Kalevala ------------------ Finlilerin
Nibelungen --------------- Almanların
Ramayana, Mahabarata------- Hintlilerin
Cid----------------------- İspanyolların
Chanson de Roland----------- Fransızların
Gılgamış-------------------- Sümerlerin
İgor---------------------- Rusların
Şehname------------------- İranlıların
Şinto--------------------- Japonların
Bozkurt, Şu, Göç...--------- Türklerin