Sual: Canlı resmi bulunan elbise giymek ve bununla namaz kılmakta mahzur var mıdır?

CEVAP


Resim çok küçükse, belirgin değilse mahzuru olmaz.

Üzerinde canlı, yani insan veya hayvan resmi bulunan elbiseyle namaz kılmak, tahrimen mekruhtur. (Redd-ül muhtar)

Namazda giyilmese de, üzerinde canlı resmi bulunan elbise giymek, her zaman mekruhtur. (Hadika, İmdat)


Üzerinde yazı bulunan elbiseyi de resimli elbise gibi, namazda ve namaz dışında giymek mekruhtur. (İ. Ahlakı)


Namazı mekruh eden resimler

Sual: Hangi resimler, resim hükmünde olmaz ve namazı mekruh etmez? Battaniyede, duvara asılan halıda, dayanılan yastıkta, aslan veya kedi sureti oluyor. Haliyle gözleri net değildir. Böyle suretler resim hükmünde midir?


CEVAP

Net olmayınca resim hükmünde olmaz.

Canlı resmi net de olsa, basılan, oturulan, dayanılan şeyde ise, namazı mekruh olmaz.


(S. Ebediye)

Paradaki, yüzükteki ve her yerdeki resim, küçük olursa, yani yere koyunca, ayakta duran kimse, uzuvlarını ayırt edemezse, namaz mekruh olmaz. (Redd-ül muhtar)

Kalbi meşgul etmeyen canlı resmi, nerde bulunursa bulunsun, Şafii'de namazı mekruh yapmaz. (İ. Ahlakı)

Namazda meşgul eden, renkli şey, nakış, [nakışlı seccade], resim, yazı ve benzerleri mekruhtur. (Kıyamet ve Âhiret)

Resimli seccade

Sual: İslam harfleriyle yazılı veya cami resmi bulunan seccadede namaz kılmak caiz midir?

CEVAP

Üzerinde İslam harfleriyle yazılmış olan yazı, hatta bir harf bulunan seccadeyi yere sermek, tahrimen mekruhtur. Bunları, her ne için olursa olsun yere sermek, hakaret etmek olur. Hakaret etmek için sermekse küfür olur. Üzerinde Kâbe, cami resmi veya yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek de caiz değildir (Hadika)