Bir kimse için, diğer bir kimseyle evlenmenin farz olması için bazı olumsuz şartlar meydana gelmesi gerekmektedir. Bu şartları izah ederken, geçen yazımızda önemine binaen 'mihr' konusunu öne almak zorunda kaldık. Zira mihr konusu, sünnette üzerinde hassasiyetle durulan bir konudur. Şimdi ise evlenmenin farz olduğu şartları görmekte fayda var:


* 1. İslam'ın örf ve adetlerine göre yemesi, içmesi, giyinmesi, barınması mihrini verecek imkânının hazırlanmış olması,

* 2. Evlenilmediği zaman, kendini koruyamayıp günaha girme tehlikesinin söz konusu olduğu zaman,
* 3. Evlenildiğinde kadına eziyet vermeyecek (zulme sebep olacak bir hastalığı yoksa, iktidarsızlık gibi) evlenmek farz olur.

Sünnet olan evlilik


Evlenmenin farz olduğu şartlara sahip olduğu halde, günaha girmekten kendini koruyabilecek kişi için evlilik sünnettir. Bir kimsenin bu şartlara sahip olduğu halde evlenmemesi sünnete aykırı hareket etmek manasına gelmektedir. Yani sünneti terk etmiş olur. Sünneti terk etmekle neler kaybedeceğini, sünnete tabi olan inananlar için malumdur. Hele hele 'çocuk yetiştiremem, onları besleyemem' inancı ile evlenmeyen kimsenin küfre girme ihtimali bile vardır. Cenab-ı Hak, Hud Suresi 6. ayetinde: "Yeryüzünde (yarattığım) hiçbir canlı yoktur ki onların rızkını üzerime almış olmayayım" buyurmuştur.

Bundan dolayı rızık ve geçinme endişesi, İslam'da yoktur. Bu inancı ve bu niyeti içlerinde taşıyanlar, imanlarını, Allah'a teslimiyetlerini ve bağlılıklarını hassasiyetle kontrol etmelidirler. Allah, rezzaktır. Bütün yaratılan ve canlı olanların rızkını o vermektedir. Bu rızıkları vermede de hiçbir engelle karşılaşmaz. Çünkü O, 'Samed'dir. Hiçbir canlıya yaratacağı şeyleri yaratmada muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır.


Mekruh olan evlilik


Yukarıdaki bütün şartlara sahip olduğu halde, evleneceği hanıma zulmedeceği ihtimali olan kimsenin evlenmesi mekruhtur.

Hanımların boşanma talebinde bulunabilmeleri için şartlar


* 1) Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık: Erkek, tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmışsa. (Cüzzam, bulaşıcı kanser, AIDS gibi) Ancak bu tür hastalıklarda bir (1) sene beklenilmesi gerekmektedir.
* 2) Hanımın eşinin delirmesi: Erkeğin akli dengesini kaybetmesi durumunda hanım boşanma talebinde bulunabilir.
* 3) Erkeğin nafaka bıraktığı halde evine dönmemesi: Hanımın eşi, eve nafaka bıraktığı halde eve dönmüyor ve kendisinden haber alınamıyorsa hanım boşanma hakkına kavuşabilir. Ancak 4 sene bekleyecek.
* 4) Dinden dönme: Erkeğin mürted olması nikahı ortadan kaldırır. Ayrıca aksi olursa, kadın boşanma talebinde bulunabilir.
* 5) Aşırı geçimsizlik: Bir çok olumsuzluklara sebep olacak, aşırı dargınlık, düşmanlık, mal, can ve namus emniyetinin ihlal edilmesi gibi durumlar...
Bu hususu Kur'an-ı Kerim 'nuşuz' olarak (uyumsuzluk ve geçimsizlik) olarak tanımlamaktadır. Hiç şüphesiz en iyi çözümü, Kur'an'a müracaat getirecektir.

Haram olan evlilik


Bir erkeğin, evliliğe ait şartları uygun olsa da ileride hanımına zulüm olacak bir arıza çıkarabilecek bir konunun (iktidarsızlık gibi) olması halinde bu evlilik haram evliliktir. Bu evlilik, erkeğin bu durumu gizlemesi durumunda erkeğe haram olmaktadır. Hanımı bu evliliğe razı olmaz ve ileride boşanma durumu doğabilir. Halbuki bir hanıma, bu gibi sebepler dışında beyine karşı boşanma talebinde bulunması ve gelişi güzel boşanmayı gündeme getirmesi, İslam'ın koyduğu prensiplere aykırıdır.


Hâlbuki çok ciddi bir mesele olan, boşanma konusu, Peygamber sünnetinde de yasaklanmıştır. Hatta dünyada eşlerini bu gibi hususlarla üzen hanımların, cennet hurileri tarafından 'lanet edileceği, beddua yapılacağı' haberlerde zikredilmiştir. Tabii ki bu hususun alt yapısında salih erkek ve saliha hanım olması anlaşılmalıdır. Hiç kimsenin hiçbir surette, hiçbir kimseye zulmetmesi İslam hukuk ve ahlakında tasvip edilmemiştir. Zulüm yasaklanmıştır.

Bir hanımın hiçbir surette eşini boşanmak için rahatsız edemeyeceğine işaret edilmiştir. Ancak, aşağıda belirteceğimiz hususlar, evlendikten sonra meydana gelmişse, hanımın boşanma talebinde bulunması doğal olarak caiz olmaktadır.