İstanbul'da büyük ovalar yoktur. Ova denilebilecek yerler, Akarsu vadilerinin göl veya denize yaklaştıkça genişlemesinden meydana gelmiş düzlüklerden ibarettir. Alüvyonlu topraklarla zenginleşen bu yerlerde tarım yapılır. Bunlar Karasu Vadisi, Sarısu Vadisi, Çakıl Deresi Vadisi, Riva Deresi Vadisi, Göksu Vadisi, Hiciv Deresi Vadisi ve Yatak Vadileridir.


Marmara Bölgesinde ovalar fazladır. Başlıcaları; Balıkesir, Adapazarı, Bursa, Karacabey ve İnegöl ovalarıdır.

Marmara Bölgesi Ovaları

Verimli ovalarıyla Marmara Bölgesi yoğun bölge nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamasa da önemli bir bölümünü sağlamaktadır.

Bölgedeki Başlıca Ovalar

Ergene Ovası

İsim:  ergene-ovası.jpg
Görüntüleme: 13159
Büyüklük:  29,5 KB (Kilobyte)

Adapazarı Ovası


İsim:  adapazarı ovası.jpg
Görüntüleme: 10213
Büyüklük:  4,9 KB (Kilobyte)

















Yenişehir Ovası



İsim:  yenisehir ovası.jpg
Görüntüleme: 68405
Büyüklük:  110,8 KB (Kilobyte)


Karacabey Ovası

İnegöl Ovası

Balıkesir Ovası

Bursa Ovası

İznik Ovası