Erime

Katı bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvı hale geçmesi olayına Erime denir.

Donma


Sıvı bir maddenin ısı enerjisi vererek katı hale dönüşmesi olayına donma denir.

Buharlaşma


Sıvı maddelerin çevreden aldığı ısı sonucunda, sıvıyı oluşturan taneciklerin kinetik enerjilerinin artmasıyla hal değiştirmesine Buharlaşma denir.

Yoğunlaşma


Bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir.

Yoğunlaşma Sıcaklığı


Yoğunlaşmanın meydana geldiği sıcaklığa ise yoğunlaşma sıcaklığı denir.