Zina (Arapça: زنا) seks, cinsellik. İslamiyet'te evlilik dışı cinsel ilişki.
Arapça'da "evlilik dışı cinsel ilişki" anlamına gelir. İlâhî dinlerce yasak kabul edilir. En büyük günahlardan biri sayılır.


Dinen cezayı gerektiren, meşrû olmayan cinsî münasebet. Aralarında bir nikâh bağı bulunmayan mükellef yani cezâî ehliyete sahip bir erkekle, kadın arasındaki gayrî meşrû ilişki.


Çocukların yetişmesi madden ve ruhen sağlıklı bir dönem geçirebilmeleri için anne ve babaları arasındaki huzur ve mutluluğun fonksiyonu çok yüksektir. Evlilikteki huzuru dinamitleyen öğelerden biri de evli çiftlerin cinsel ayrılıkları ve farklı bireylerle cinsel beraberlikleridir. Evlilik dışı yaşanan cinsel beraberliklere zina denmektetir. Sosyal ve psikolojik etkenlerinden dolayı dışlanan fiillerdendir.İslamiyet'e göre Zina


 • Zina büyük günahlardan sayılır.
 • Fiiller, sebep oldukları sonuçlara göre hüküm alırlar. Harama aracı olan her fiil haram, vâcibe vesile olan fiiller de vâciptir.
 • Nâmahreme bakma, dokunma, tutma, öpme ve haram işlemek için bir yere gitme gibi gayr-i meşrû fiillerin hepsi yasaklanmıştır ve bunların her birine mecâzen zina denilebilir.

Pakistanlı teolog Seyyid Ebu Ala Madudi, İslam'da zina yapan insanın cezalandırılabilmesi için şu şartların aranması gerektiğini belirtmiştir:

 • Zanlının suçlanabilmesi için önce dininin gereklerini yerine getiren bir müslüman olması gerekir.
 • Zanlı aklıselim sahibi olmalıdır. Suçun işlenmesi sırasında sarhoş olmaması gerekmektedir.
 • Zanlı yetişkin olmalıdır.
 • Zanlı kendi isteğiyle suçu işlemiş olmalıdır.
 • En az dört erkek şahit bulunmalıdır ya da kesin olarak suçun işlendiğine dair deliller olmalıdır.
 • Zanlı hür olmalıdır. (Köle veya cariye olmamalıdır)
 • Zanlı İslamî usullere göre evli olmalıdır ve suçun işlendiği zaman eşiyle cinsel tatminine mani bir durum bulunmamalıdır.
 • Zanlı eğer kadınsa hamile olmamalıdır ve emzirdiği çocuk bulunmamalıdır.

Zinanın haram ve suç olduğu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde bildirilmiştir.
İsra Suresinde; "Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur." buyurdu.
Nur Suresinde; "Mü'min erkeklere söyle!Yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler! Ve mü'min kadınlara söyle! Onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler." buyrulmaktadır.
Hıristiyanlıkta Zina

Matta 5:27-29 "'Zina etmeyeceksin' dendiğini duydunuz. 28 Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. 29 Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. 30 Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.