Mutmain, İslam dini terimi. Tatmin olmuş, doyuma ulaşmış.
İnsan'ın kalbi Rad suresinin 28 inci ayeti kerimesine göre ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, tatmin olur , doyuma ulaşır.


Rad 28:
Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb.
Onlar, âmenûdurlar ve kalpleri, Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?