Ecel,(Sözlük anlamı:Hayatın sonu, ölüm zamanı.) İslam dininde insanın mukadder. (Allah tarafından yazılıp kararlaşmış) olan ömrünün nihayetine (son bulmasına) denir. Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. İslam inancında insan her ne sebeple ölürse ölsün, eceli ile ölmüş olur.Ecelin ne zaman geleceğini Allah bilir.Yalnız intihar olayı bu durumun dışından bir olaydır.İntihar eden bir kişi için Allah o an ölümü yaratmaktadır.Fakat asla ama asla affı mümkün değildir. Yani Ecel ölüm anı demektir.ELBET HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR