Maddenin miktarı ile ile ilgili bir büyüklüktür. Madde miktarının bir ölçüsüdür. Madde miktarı arttığında kütlesi de artar. Büyüklüğü aynı olan farklı maddelerin kütleleri aynı kütlesinin tahmin edilmesinde yanıltıcı olabilir.


Resimde görüldüğü gibi aynı büyüklükteki demir ve pamuk parçaları aynı kütleye sahip değillerdir. Demirin kütlesi, pamuktan daha büyüktür.

Kütle Nedir? - Kütle Nasıl Ölçülür?

Maddelerin kütlelerinin doğru ve tam ölçülmesi için eşit kollu terazi kullanılır. Günlük yaşamımızın da teknolojik gelişmesi ile elektronik teraziler de kullanılır.Kütle birimi olarak gram(g) ve kilogram(kg)kullanılır.

Kütle Nedir? - Kütle Nasıl Ölçülür? 1


Sıvı, gaz ve küçük taneli katıların kütleleri de eşit kollu terzi ile ölçülür. Ancak bu maddeler, bulundukları kapların şekillerini aldıklarından içine konuldukları kapla birlikte ölçüm yapılır.Sıvıların kütlesini ölçmek için öncelikle sıvının konulacağı kabın kütlesi bilinmelidir.

Ölçmede kullanılan boş kabın kütlesine dara adı verilir.Sıvının bulunduğu kap ile sıvının toplam kütlesine brüt kütle denir.

Sıvıların net kütlesini bulmak için ölçülen brüt kütleden kabın kütlesi(dara) çıkarılır.


Kütle Nedir? - Kütle Nasıl Ölçülür? 2