YURT İÇİNDEKİ YANKILARI

-"Atatürk'ün en başarılı işlerinden biri de gençlikte yarattığı duygu ve heyecandır. Gençliği güçlü bir inanç ve ideal ile canlı bir duruma getirmek ve bir gün kendilerine bırakılacak yüksek görevleri gerçekleştirebilecek kudret ve yeteneklerle kuvvetlendirmek yolunu en iyi Atatürk bildi ve buldu."

Atatürkün Ölümünün Yurt İçindeki Yankıları


Hüseyin Cahit Yalçın

-"Ey büyük Türk milleti,

Atatürk sana, üzerinde şaşmadan yüzyıllarca yürüyeceğin eserler ve ilkeler bıraktı. O eserlerle ilkeler ışığında çalıştıkça, büyük evladınla kucak kucağa yaşamakta devam edeceksin."

Yunus Nadi Abalıoğlu

-"Onsuz...fakat ona bin kere verdiğimiz bir tek namus sözüyle kaldık: Eserini ve davasını korumak ve yükseltmek... Bizler için hayatın manası varsa, bu yemini yerine getirmek için yaşamaktır."

F. Rıfkı Atay


-"Genç, ihtiyar herkes ölür. Ama Atatürk'ün bu ulusa aşıladığı kalkınma ve yükselme inancı asla ölmez."

Yaşar Nabi Nayır

-"Atatürk düşünceleriyle bitmeyen insandır."

Orhan Seyfi Orhon-"Atatürk, dinamik bir ruha sahiptir. O'na tutunan insan olduğu yerde kalmaz. Atatürk, geliştirici ve genişletici bir düşünceye sahiptir. O'nun arkasından

gidenler geride kalmaz."

Cemal Gürsel