Biyografi tanımı nedir : herhangi bir alandaki çalışmalarıyla ün kazanmış sanata ve kültüre hizmet etmiş kişilerin yaşamını bütün yönleriyle inceleyerek okura bilgi vermeyi amaçlayan yazılara biyografi denir.


Yasam öyküsü gerçek bir kişinin yaşamını anlatır. Ancak bu kişi sıradan bir kişi değildir. Toplumlarına çeşitli yönlerden katkıları olmuş bilim; sanat, siyaset gibi alanlarda birinde kendini kamuya dünyaya kabul ettirmiş kişilerin yaşam öyküsünü konu alabilirler.

Biyografi Türünün Özelliklerini açıklayınız

1-Tanınmış kişiler konu edilir.
2-Anlatımların belgelere, kanıtlara dayanması gerekir.
3-Yazarın "Aktaran" konumunda olduğu 3 kişili anlatımla yazılır.
4-Okuyucuya bilgi verme, izlenim kazandırma amacı taşır.
5-Anlatımda öyküleme ve açıklamalardan yararlanılır.
6-Biyografi yazarı hem bir tarihçi hem bir sanatçı gibi davranır.

Türk Edebiyatında Biyografi


Biyografi türünün "divan" Edebiyatında karşılığı "tezkire" dır. Edebiyatımızın ilk tezkiresi sayılan "Mecezyi - ün nezafiz" ünlü cahetel sairi Alisir Nevai Yazmıştır.
Batı anlamda biyografi eserleri daha çok cumhuriyet döneminde ortaya konmuştur. Bu türdeki bazı örnekler şunlardır.

A.Şinasi Hisar - Ahmet Haşim ve Şiiri
Ş.Süreyya Aydemir - Tek Ada
A.Hamdi Tanpınar - Yahya Kemal
Mehmet Kaplan - Teyfik Fikret