GAMET Karşı cinsten bir gametle birle şerek yeni bir birey ya da Zigot mey dana getirebilen eşeyli üreme hücresi; cin siyet hücresi. Bu olay Döllenme adı nı almaktadır. Herbir gamet, birbirine ben zemeyen bir takım Kromozom içerir ve HaDloid olarak nitelendirilir. Böylece iki gamet birleştiğinde meydana gelecek hücre diploid ya da çift kromozom takımı içerecektir. Bazı ilkel organizmala rın gametleri suda yüzebilen özdeş hücre lerdir.


Ancak çoğu türlerde yalnızca erkek gamet (sperm) hareketlidir, dişi gamet (yu murta hücresi) yerinden kıpırdamaz. Evrim düzeyinin üst basamaklarında yer alan bit kilerde erkek gametler ya da polenler er-cik tarafından, dişi gametlerse yumurtalık tarafından yapılır. Hayvanlarda gametler Cinsiyet Salgı Bezleri ‘nde yani erkeklerde testislerde (erbezlerinde) ve kadınlarda yumurtalıklarda oluşturulur.