Tohum içinde, bitki taslağında bulunan yaprak taslaklarından her birine verilen ad. Çeneklerin sayısına göre tohumlu bitkiler ikiye ayrılır: Bir çenekliler ve iki çenekliler. Mısır, buğday, arpa birçeneklilerden, fasulye ve bezelye gibi bitkilerse ikiçeneklilerdendir. Çenek yalnız tohumlu bitkilerde bulunur.


KAPALI TOHUMLULAR (Çiçekli Bitkiler): Tohumları meyve içindedir. Tek veya çift çeneklidir. Gelişmiş iletim boruları vardır.

a) MONOKOTİLEDON (Tek Çenekli): Embriyolarında tek çenek bulunan bitkilerdir. Yaprakları paralel damarlıdır, çiçek kısımları üçlü gruplar halindedir, kambiyum yoktur, iletim demetleri gövdede dağınıktır. Örnek: Buğday, Lale gibi.


b) DİKOTİLEDON (Çift Çenekli): Embriyolarında iki çenek bulunur. Çiçekleri 4'lü veya 5'li gruplar halindedir. Yaprakları ağ damarlıdır. Kambiyum vardır. İletim demetleri düzenli sıralanmıştır. Bezelye, Badem, Elma vs.

Çenek Nedir: Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm.
Çenek Nedir:
Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
Çenek Nedir:
Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.
Çenek Nedir:
Tohum yaprağı. Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan herbiri.