Küresel ısınma, yerküre yüzeyinin ortalama sıcaklığında yükseliş göstermekte 1800'lerin sonlarından beri küresel ortalama sıcaklık 04 ilâ 08 derece C civarında arttı Birçok uzman'ın yaptığı hesaplara göre 2100 yılına kadar ortalama sıcaklık 14 ilâ 58 derece C daha artacak Bu artış oranı geçmiş artış oranlarından çok daha fazla olabilir


Küresel Isınma ile ilgili Kompozisyon

Bilim adamları insan topluluğu ile doğal ekosistemin çabuk bir iklim değişimine uyum sağlayamayacağından endişe ediyorlar Bir ekosistem özel bir bölgede, yaşayan organizmalardan ve fiziksel çevreden oluşur Küresel ısınma çok miktarda zarara sebep olabilir, bu yüzden tüm dünya ülkeleri sınırlamaya yardım etmek için Kyoto Protokolü adlı antlaşma taslağı hazırladılarKüresel Isınmanın Sebepleri

Klimatolojistler (İklim Bilimi konusunda çalışan bilim adamları) 1800'lerin sonlarından beri meydana gelen küresel ısınmayı analiz ettiler Klimatolojistlerin çoğunluğu insanoğlu faaliyetlerinin ısınmanın çok büyük bir miktarından sorumlu olduğuna karar verdilar İnsanoğlu faaliyetleri Yerküre'nin doğal sera etkisini arttırarak küresel ısınmaya katkıda bulunuyor Sera etkisi, güneş ışığını, gazları , atmosferdeki parçacıkları kapsayan karmaşık bir işlemle Yerküre'nin yüzeyini ısıtıyor Sera gazları, ısıyı dünyanın atmosferine hapseden gazlara verilen isimdir (En zararlı sera gazı, karbondioksittir Kyoto Anlaşması, karbondioksidin yanısıra metan ve nitrus oksid gazlarının salınımını da düşürmeyi öngörüyor)


Küresel ısınmaya katkıda bulunan ana insan aktiviteleri: fosil yakıtların yakılması (kömür, petrol ve doğal gaz) ve ormanların yokedilmesidir En çok yakıt tüketimi: otomobillerde, fabrikalarda, elektrik santrallerinde meydana gelmektedir Fosil yakıtlarının yakılması ile karbondioksit gazı (kimyasal formülü CO2) açığa çıkmaktadır CO2 ısının uzaya çıkışını yavaşlatan bir sera gazı'dır Ağaçlar ve diğer bitkiler besin üretmek için havadaki CO2'i fotosentez ile kullanırlar Ormanların yokedilmesi, bitkiler tarafından yok edilen gaz miktarı oranını indirgeyerek ya da ölü bitki örtüsü ayrıştırılması ile CO2' nin çoğalmasına katkıda bulunuyor

Az miktarda bilim adamı sera gazlarının, sıcaklıkta ölçülebilir değişiklik yapmadığı görüşündeler Doğal oluşumun küresel ısınmaya sebep olabileceğini söylüyorlar Bu oluşumlar: güneşten yayılan enerjideki artışları içeriyor Fakat Klimatolojistlerin çok büyük çoğunluğu güneş'in enerjisindeki artışların oluşmuş ısınmaya katkısının çok çok küçük olduğuna inanıyorlar