"İnsanoğlu Dünya'yı bu şekilde yok etmeye devam ederse, Dünya'nın yeniden iyileşebilmesi 100 bin yıl alacak."

İsim:  Dunya.jpg
Görüntüleme: 290
Büyüklük:  33,2 KB (Kilobyte)


Jeologlar uyarıyor: "İnsanoğlu Dünya'yı bu şekilde yok etmeye devam ederse, Dünya'nın yeniden iyileşebilmesi 100 bin yıl alacak."
Londra'da bu hafta Jeoloji Derneği tarafından organize edilen konferans, dünyanın iklim değişikliği ile ilgili şimdiye kadar nasıl başettiğini incelemek üzere dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını bir araya topladı.


Milyonlarca yıl öncesinden kaya tortullarını inceleyen bilim isnaları sera etkisi yaratan gazların artışının nasıl sıcaklık artışlarına ve türlerin yok olmasına yol açtığının bir modelini çıkarma imkanı buldu.


California Üniversitesi'nden profesör Jim Zachos, 55 milyon yıl önce volkanik faaliyetlerin 4 bin 500 gigaton sera etkisi yaratan gazın binlerce yıl atmosfere yayıldığını ve bunun gezegenin 6 derece ısınmasına neden olduğunu belirtti. Bu da ilk memeliler dahil tüm ekosistemleri, uyum sağlamaya, göçe ve belli bölgelerde ölmeye zorladı.
Zachos, mevcut oranlarda gaz salınımının devam etmesi halinde,gelecek birkaç yüz yılda yaklaşık 5 bin gigaton sera etkisi yaratan gazın atmosfere salınacağını söyledi.
Profesör, sbunun daha hızlı bir sıcaklık artışına yol açacağını ve türlerin topluca yok olmasına neden olabileceğini belirterek, "Etkileri 55 milyon yıl öncesiyle karşılaştırıldığında gezgenin evrimi bağlamında çok daha ağır olacak" diye konuştu.
Jeoloji Derneği, Dünya'nın yeniden iyileşebilmesinin 100 bin yıl alacağını söyledi.
Konferansta açıklanan bildiride, "55 milyon yıllık ve önceki ısınma dönemlerdinden elde edilen jeolojik delliler, böyle bir ilavenin (sera etkisi yaratan gazların miktarında insanların faaliyetleri nedeniyle gerçekleşecek büyük bir artış) ortalama küresel sıcaklıkları en az5-6 derece, belki daha fazla yükseltebilir ve Dünya ikliminin hafifletme önlemlerinin yokluğunda iyileşmesi 100 bin ya da daha fazla yıl alabilir. İklim sistemine ilişkin sayısal modeller bu tür bir yorumlamayı destekliyor. Burada sunulan kanıtların ışığında atmosfere daha fazla karbondioksit salınımının, akılsızca" denildi.