BBC Focus dergisinde yer alan habere göre, normal bir beyin Einstein gibi bir dâhinin beyni arasında birçok farklılık bulunuyor. Dâhiler bu farklılıklar sayesinde problemlere çözüm bulmada normal insanlardan daha farklı şekilde yaklaşırlar. İşte iki beyin arasındaki farklar:İsim:  beyin.jpg
Görüntüleme: 664
Büyüklük:  12,4 KB (Kilobyte)


Normal Beyin

Korteks: Ortalama birinin beynindeki çeşitli beyin bölgeleri arasında bulunan uzun ve kısa bağlantıların oranı kişiden kişiye hafif bir sapmayla farklılık gösterse de 50:50'dir.

Ön korteks: Planlama, öncelik belirleme, düşünceleri organize etme, davranışların sonuçlarını önceden tartabilme yeteneklerini barındıran merkez, mini sütunların dışında yapılanıyor. Bu sütunlar 80-120 nörondan meydana gelen beyin dokularının parçalarıdır.


Dopamin reseptörleri: Talamus, beynin aktarım merkezidir. Beynin duyusal parçalarından gelen bilgi talamusta tutulur. Burada filtrelenir ve kortekse gönderilir. Bu kısmen dopamin reseptörleri tarafından düzenlenir.

Paryetal lob: Ortalama bir insanda, paryetal lob konuşma, kelimelerin hatırlanması, matematik bilgisinin organizasyonu, bireyin kendisini fark etmesi gibi olayların gerçekleştiği bölümdür. Paryetal lob en iyi görüş bağlantılarını desteklerken, anlık kullanımda beynin herhangi bir parçası genişler, büyür.

Dâhinin Beyni

Korteks: Dâhinin beyni uzun ve kısa bağlantılara doğru yoğun bir şekilde önyargılıdır. Kısa bağlantılar tek bir ilgide bir yeteneği işaret ederken, uzun bağlantılar çeşitli ilgi alanlarındaki yetenekleri ortaya atar. Ve problemlere yeni perspektiflerden bakmayı sağlar.

Ön korteks: Dâhiler nüfusun geri kalanından daha yoğun şekilde mini-sütün toplanmasına sahiptir. Mini sütunlar bazen beynin düşünme sürecine güç veren mini-işlemciler olarak tanımlanırlar.

Dopamin reseptörleri: Araştırma, dâhilerin talamusta daha az dopamin reseptörüne sahip olduklarını gösteriyor. Dopamin nöronal sinyalleri engelliyor. Dâhilerde bu reseptörlerin eksikliği dahilerin problemlere olağandışı çözümler bulabilmeleri anlamına geliyor.

Paryetal lob: Einstein'ın beyni normalden daha küçüktür. Fakat matematik işlemci olan paryetal lobu daha büyüktü. Tek bir alanda uzun süreli yetenek geliştirmek, beynin paryetal lobunu büyümesine ve güçlenmesine yol açtığı görünüyor.