Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı sosyal, siyasal, kültürel ve tarihi temeller vardır. Değişik konularda değindiğimiz bu esasları, toplu olarak şöyle sıralaya biliriz :


  • Milli tarih bilinci
  • Vatan ve millet sevgisi
  • Milli dil
  • Bağımsızlık ve özgürlük
  • Egemenliğin millete ait olması
  • Milli kültürün geliştirilmesi
  • Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılması
  • Türk milletine inanmak ve güvenmek
  • Milli birlik ve beraberlik
  • Ülke bütünlüğü
Milli Tarih Bilinci

Milli tarih bilinci, fertlerin ve milletlerin tarihlerine ve geçmişlerine bağlılıkları, tarihlerindeki övünülecek olaylar ve şahsiyetler ile gurur duymaları, onlardan cesaret ve örnek almalarıdır. Böylece geçmişteki kötü olaylardan ders alarak böyle durumlara bir daha düşmemeleridir. Tarih bilincinin uyandırılmasında milli günlerimizin ve zaferlerimizin büyük bir yeri vardır. Bundan dolayı, milli günlere milletçe gereken önem verilmelidir. Milli değerlerine sahip çıkmayan, onları yeni nesillere aktarmayan milletler, yaşama güçlerini kaybederler.Vatan ve Millet Sevgisi

Vatan; atalarımızın kan dökerek, can vererek bizlere miras bıraktığı, üzerinde yaşadığımız kutsal topraklardır. Bu uğurda her türlü fedakarlığı bizim de yaparak kendimizden sonra gelenlere bu emaneti teslim etmemiz lazımdır. Bu da ancak vatanını ve milletini sevmekle olur.


Milli Dil

Türk milletini bir arada tutan, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi de milli dilidir. Dil, milli birlik ve beraberliği korumada en etkili güçtür. Dil milli duyguyu geliştirerek, bağımsızlığın korunmasını sağlar.


Bağımsızlık ve Özgürlük

"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." diyen Atatürk, yeni Türk devletini bu düşünceden ilham alarak kurmuştur. Hür ve bağımsız olmayan bir millet, istediği gibi hareket edemez. Bunun için Atatürk yeni Türk devletini hür ve bağımsız temeller üzerine kurmuştur.


Egemenliğin Millete Ait Olması

Atatürk ilke ve inkılapları millet egemenliğine dayanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ile kurulmuştur. Atatürk, inkılaplarını bu ilkenin ışığında gerçekleştirmiştir.


Milli Kültürün Geliştirilmesi

Milli kültür, milli benliğin gelişmesinde, güçlenmesinde önemli rol oynar. Bundan dolayı Türk milleti için milli kültür hayati önem taşır. Milli kültür dinamik ve gelişmeye açık olmalıdır. Aksi takdirde çağdaş kültürlerin gerisinde kalır.


Türk Toplumunun Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstüne Çıkarılması

Atatürk'ün en büyük amacı, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Atatürk Türk milletinin çağdaşlaşmasını her şeyden önce bir hayat davası ve var olma mücadelesi olarak kabul etmiştir.


Türk Milletine İnanmak ve Güvenmek

Atatürk'ün Türk milletine inancı ve güveni sonsuzdur. Milli Mücadele'ye Türk milletine güvenerek başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken, Türk milletine olan sonsuz inanç ve güvenini hiç yitirmemiş, ilke ve inkılaplarının en güzel şekilde uygulanacağına inanmıştır.


Milli Birlik ve Beraberlik

Atatürk'ün en büyük amaçlarından biri de ülkede milli birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, Türk milleti için büyük önem taşır. Çünkü Türk milleti bu temel esaslara sahip olduğu sürece hür ve bağımsız yaşayabilir.


Ülke Bütünlüğü

Ülke bütünlüğü, devletin fiziki unsurunu meydana getiren ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve bölünmezliğini ifade eder. Ülke bütünlüğü, ilk defa Erzurum Kongresi'nde "milli sınırlar içindeki vatan bir bütündür. Ayrılık kabul etmez" kararı ile belirlenmiştir. Sivas Kongresi'nde de aynen kabul edilerek, Misak-ı Milli ile milletçe uygulanan bir politika haline gelmiştir.