Kültürün Özellikleri Maddeler Halinde - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kültürün Özellikleri Maddeler Halinde

 1. -Toplumsallık: Toplumsallık kültürün en önemli özelliğidir. Toplum, kültür olmadan var olamayacağı gibi kültür de kendisini koruyan ve geliştiren bir toplum olmadan varlığını sürdüremez. Ayrıca her toplumun kendine özgü bir kültürel yapısı vardır. O yapı o toplumu diğerlerinden ayırt eden en önemli özelliktir.


  - Öğrenirlilik: Kültür biyolojik kalıtım veya soya çekimle değil, öğrenme yoluyla sonradan kazanılır. Bu olgu kültürün bir kuşaktan diğerine aktarılmasıyla gerçekleşir. Toplumda kültürün aktarılması, herkesin üstüne düşeni yapmasıyla gerçekleşir. Örneğin; eğitim öğretimi üstlenmiş olan kurumlar, millî kültürü aktarma işlevini görürler. Çocukluk döneminde aile, arkadaş grupları, okul, komşuluk ilişkileri; yetişkinlikte meslek grupları, iş örgütleri, kitle iletişim araçlarının bireye aktardıkları davranışlar, tavırlar ve beceriler kültürdür. Kültürün aktarılması aynı zamanda bireylerin toplumsal ve sosyal olmalarını sağlamaktadır.

  -Tarihsellik: Kültür, toplumda aniden oluşmuş değildir. Belli bir süreçte ve belli bir zaman içinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle her kültür tarihseldir.

  Kültürün Özellikleri Maddeler Halinde  - Süreklilik: Toplum sürekli var olduğu için kültürde var olmak zorundadır. Her toplum geçmişin kültürü ile biçimlenir. Kendisinden sonraya da bu kültürü aktarır. Toplumun varlığı kültürün devamlı olmasını sağlar. Aynı zamanda kültürün devamlı olması kültürün sürekliliğini sağlar.

  - Değişirlik: Kültürün sürekliliği vardır. Fakat kültür değişime de uğrar. Değişime ayak uyduramayan toplumlarda kültür yok olmaktadır. Bu değişim hızlı olabileceği gibi yavaş da olabilir. Zaman içinde çeşitli kurumsal yapılardaki değişmeler kültüre yeni unsurlar katar. Böylece kültür değişerek yeni bir bütünlük kazanır. Kültürün değişmesinde toplumun etkisi de büyüktür. Toplumun eğitimli olması, teknolojik değişime ayak uydurması, demokrasi ile yönetilmesi vb. toplumun kültürel değişim hızını etkiler.

  - Görecelilik: Her toplumun kendine göre bir kültürü vardır. Kültür zamanla oluşmuştur. Yerine göre değişime uğramıştır. Her toplumun kültürü birbirine göre farklılık gösterir. Dolayısıyla toplumlar kendilerine özgü kültürleriyle farklı renkler oluştururlar. Bu farklılık bir bütün içerisinde olmalıdır


  Güncelleme : 2017-10-07
Bölüm: Nedir?

Konu Etiketleri

kültürün özellikleri kısaca, kültürün özellikleri kısaca madde madde, kültürün özellikleri madde madde, kültürün özellikleri nedir kısaca

  Okunma: 4271 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -