1) Satış Ambalajı: Herhangi bir ürünü, son kullanıcıya veya tüketiciye ulaştıran, müşterinin satış noktasından ürünle birlikte aldığı ambalaj tipine satış ambalajı denir.
Örnek: Kutu kola ambaljı.

2) Dış Ambalaj: Birden fazla satış ambalajını bir arada tutmaya yarayan ambalaj tipine dış ambalaj denir. Dış ambalajlar üründen ayrıldığında ürünün özelliğini değiştirmez ve bu ambalajlar genellikle tüketici tarafından alınmaz.

Örnek: Kutu veya şişe kolaların birlikte tutulduğu koliler, kasalar.

3) Nakliye Ambalajı: Satış ambalajı ve dış ambalajın depolanması ve taşınması sırasında zarar görmesini engelleyen, dış ambalajları büyük sayılar halinde bünyesinde bulunduran ambalajlara nakliye ambalajı denir.


Her üç ambalaj tipinin de gıda ambalajlamasındaki yeri büyüktür. Fakat satış ambalajını, dış ambalaj ve nakliye ambalajından ayıran en önemli özellik, ürünün yapısını koruyacak şekilde olması ve ürünün markalaşmasına olan katkısıdır. Çoğu zaman en az ürünün kalitesi kadar satış ambalajının da kalitesi önemlidir ve markanın değerini bulmasında etkisi büyüktür.

Gıda ambalajlarının içindeki malı koruma, depolamayı kolaylaştırma, taşıma, pazarlama ile ilgili özellikleri büyük önem taşır. Ambalajın ürünü mikrobiyolojik etkilerden, nem ve atmosfer koşullarından, mekanik deformasyonlardan, böcek ve kemirici gibi zararlılardan koruması amaçlanır. Gıda ürünlerinde ambalajın sağladığı bu fonksiyonlar ürünün raf ömrü ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle raf ömrü kısa olan taze ürünlerde, mikrobiyal hassaslığı fazla olan günlük ürünlerde gıdanın tüketiciye sağlıklı ulaşmasında önemli bir rolü vardır.


Günümüz koşullarında bir firmanın sektörde uzun süreli yaşaması için stratejik planlarını çok iyi belirlemesi gerekir. Gıda ürünlerinin satış sırasında göze çarpması ve tüketici tarafından beğenilmesi gerekir. Bu da ürünün rakip ürünler arasında sıyrılması ile mümkün olur. Ambalaj, tüketici tarafından tanınmayı sağlayacak marka ve ürün kimliklerini oluşturur, böylece deneme ve tekrar satın almayı teşvik eder. Pazarlamacılar tüketici için ürünün, ambalaj olduğunu savunmaktadırlar. Üreticiler pazar payından yüksek dilimi alabilmek için ambalajı güçlü bir satış silahına dönüştürmek ve rekabette bir avantaj sağlamak zorundadır. Özellikle gıda sektöründe ürün çeşitliliğinin çok olması hatta aynı ürünün birçok firma tarafından üretiliyor olması firmaları bu serbest piyasada rekabette üstün duruma gelmelerini zorlaştırmaktadır.