SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
MÜDÜRLÜĞÜNE


Vakfınızın fakir ve yardıma muhtaç ailelere yönelik olan
fonundan yardım almaktayım. Aşağıda belirttiğim adresimde
aylık 210 TL kira bedeli ile 3 çocuğumla ikamet etmekteyim.
Aylık giderlerimi karşılamakta zorluk çekmekteyim.
Tarafınızdan yapılmakta olan yardımın devamını arz ederim. xx/xx/2010ADRES:


AD SOYAD İMZA