6ıncı sınıf puanı (SP6) %25, 7inci sınıf puanı (SP7) %35 ve 8inci sınıf puanı (SP8) %40 oranında hesaplanmasıyla elde edilen puandır.


Yıl sonu başarı puanı öğrencilerin eğitim gördükleri her yıl sonunda hesaplanacaktır. Öğrencileri haftalık ders saatleri ile yıl sonu ders notunun çarpılması ile aide edilen puanlar toplanıp haftalık ders saat sayısına bölünür. Bu puan 100 tam puan üzerinden yapılır.