Coğrafi bölgeler ve coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken şu etkenler dikkate alınmıştır;

Doğal etkenler

  • Konum
  • Yeryüzü şekilleri
  • İklim
  • Bitki örtüsüBeşeri etkenler

  • Nüfus
  • Yerleşme


Ekonomik etkenler

  • Tarım ve hayvancılık
  • Sanayi ve madencilik
  • Ticaret
  • Turizm