Eleştirel düşünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme sağduyu ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini de içermektedir.


Eleştirel düşünürler tüm duyulardan, yazılı ve/veya sözlü ifadelerden, gözlem, deney ve akıl yürütmeden elde ettikleri verileri biraraya getirirler. Eleştirel düşünme netlik, açıklık, mantık, derinlik ve güvenilirlir taşır.


Eleştirel Düşünme Eleştirel Olmayan Düşünme Mantıksal Düşünme Mantıksal olmayan Düşünme Ampirik Düşünme Sezgisel Düşünme Pragmatik Düşünme Arzuya dayalı Düşünme Şüpheci Düşünme Otoriterci Düşünme Yansıtmalı Düşünme Dogmatik Düşünme Realist Düşünme İdealist Düşünme İstatistiki Düşünme Mutlakçı Düşünme Analitik Düşünme Vasat Düşünme