İzohipslerin Özellikleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İzohipslerin Özellikleri Nelerdir?

 1. İzohipslerin Özellikleri:

  İzohipsler, bir yerşeklini eşit aralıklarla kateden yatay düzlemlerin topoğrafya yüzeyi ile meydana getirdiği ara kesitlere tekabül eder. Bu şekilde, yatay düzlemler arasındaki yükselti farkı ne kadar az ise haritada o kadar az izohips bulunur. İki izohips arasındaki yükseltifarkınındeğeriizohipsaralığı (eküidistans) olarak adlandırılır. Bir haritada izohips aralığı her yerde aynıdır. Topoğrafya haritalarında ölçek, izohips aralığının tayininde esas rolü oynar. Buna göre; küçük ölçekli haritada izohips aralık değeri büyüktür (100 m, 250 m, 500 gibi)


  İzohipsler, kapalı eğrilerdir. Çünkü tüm karalar ada özelliğindedir. Harita, yerşeklinin tamamının göstermiyorsa eğriler kapalı olmayabilir.

  İzohipsler sıklaşırsa eğim artar, seyrekleşirse eğim azalır.

  İzohipsler geçtikleri yerin yükselti değerini verirler.

  İzohipsler eğime dik çizilirler. Başka bir ifadeyle, izohipslere indirilen dikmelerin doğrultusunda eğim en fazladır.

  Yükseltisi en fazla olan izohips, en içe çizilir. Bu kural çukur ortamlar için geçersizdir.

  0 m eğrisi kıyı çizgisidir (deniz kıyısı).

  İzohipsler birbirini kesmezler.

  İzohipsler dağ doruklarında (zirve) nokta halini alır. Çanakların en derin yeri de noktayla gösterilebilir.

  Birbirini çevirmeyen komşu eğrilerin yükseltisi aynıdır.

  Bir akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır.

  İzohipsler vadilerde ^ (ters v) şeklini alır.


   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-05-25
  Okunma: 3332 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0