İnsan Vücudundaki Kemikler


İskelet, eklem ve kaslar hareket sistemini oluştururlar. İskeletin yapısında irili ufaklı 206 kemik bulunur. Uzun, yassı ve kısa olmak üzere üç guruba ayrılan kemiklerde uzunluğuna ve enine olmak üzere iki türlü büyüme vardır. İskeleti oluşturan kemikler beş grupta incelenir:

Baş kemikleri, 8 kafa kemiği ve 14 yüz kemiği olmak üzere ikiye ayrılır.

Kemik Çeşitleri

Omurga kemikleri, Omurgayı Oluşturan Kemikler

Omur adı verilen 33 kemikten oluşmuştur; ancak sağrı bölgesindeki 5 omur birleşerek kuyruk sokumu kemiğini, kuyruk bölgesindeki 4 omur da birleşerek kuyruk kemiğini oluşturduğu için omurganın 26 kemikten oluştuğunu söylemek daha doğrudur. Omurganın boyun bölgesinde 7, sırt bölgesinde 12, bel bölgesinde 5, sağrı bölgesinde 1 (5 kemik birleşmiştir) ve kuyruk bölgesinde 1 (4 kemik birleşmiştir) kemiği vardır.

Göğüs kemikleri

Göğüs kafesini oluştururlar ve 12 çifttir. Bunlardan baştan itibaren 7 çifti göğüs kemiğine, 8, 9, 10'uncu kaburga kemikleri 7'nci kaburga kemiğinin kıkırdak bölümüne bağlanmıştır. 11 ve 12'nci kaburga kemiklerinin ön uçları boştadır. Tüm kaburga kemikleri sırt omurlarına bağlantılıdır. Göğüs kafesi, akciğerleri ve kalbi korur; diyaframla birlikte hareketi solunuma yardımcı olur.

Kol kemikleri, Kol Kemik

Göğüs kafesinin arkasında yer alan kürek kemiğiyle üst ön tarafta bulunan köprücük kemiklerinden oluşan omuzlara bağlanmış olan kollarda pazı kemiği, önkol, kemiği, dirsek kemikleri ve el parmak kemikleri bulunmaktadır.

Bacak kemikleri, Bacak Kemik

Bacaklar iki kalça kemiği ile sağrı kemiğinden oluşan ve leğen kemiği adını alan bir kalça kemeri ile vücuda bağlanmıştır. Kalça kemiği aslında çatı kemiği, oturga kemiği, kalça kemiği kanadı (Uyum) adı verilen üç kemiğin birleşmesinden oluşmuştur. Bacaklarda uyluk kemiği, kaval kemiği, baldır kemiği, dizkapağı kemiği, ayak bilek kemikleri, ayak tarak kemikleri ve ayak parmak kemikleri vardır.

Eklemler, Eklem Çeşitleri

Eklemlerin Görevleri;Kemiklerin hareket ettirilmesi, kemikleri birbirine bağlayan eklemler aracılığıyla gerçekleşir. Eklemler oynamaz, yarı oynar ve oynar eklemler olmak üzere üçe ayrılır. Oynamaz eklemler, kafatasını oluşturan eklemlerdir. Omurga, yarı oynar eklemlidir. Kalçalar, omuzlar, kol ve bacak eklemlerinin tümü oynar eklemler gurubuna girerler.

İskelet Sistemi Hastalıkları

Küçük çocuklarda görülen raşitizim, kazalar sonucu oluşan kırık ve çatlaklar, omurga çarpıklıkları, kemik veremi, kemik kanseri, eklemlerde görülen çıkık, iltihap ve romatizma başlıca bozukluklardır.