ki bağlacının ve "-ki" ekinin yazımı:

Türkçede üç çeşit "ki" vardır:Bağlaç olan "ki",sıfat yapan "ki" ve zamir olan(ilgi zamiri) "ki" dir.Bağlaç olan "ki" daima ayrı yazılır.Sıfat yapan "ki" ve zamir olan "-ki" eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.Dilimizdeki bu üç farklı "-ki" yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.


*Cümle içerisinde "ki" den sonra "ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o " ki zamir olan "ki"dir.


Ayrıca zamir olan "ki"nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın.
---Arabam bozuldu , seninki(ler)ni kullanabilir miyim?
---Onunki(ler) seninki(ler)den daha iyi olmuş.


Görüldüğü gibi cümle içerisinde "ki zamirinden sonra "ler ekini getirdiğimizde cümlenin yapısında herhangi bir bozukluk meydana gelmiyor.Öyleyse bu "ki"ler ilgi zamiridir.

*Sıfat yapan "ki de sıfat tamlaması kurar. Sıfat yapan "ki her zaman bitişik yazılır.Pratik olarak önündeki isme "hangi" sorusunu yönelterek bulur ve diğer "ki"lerden ayırt ederiz.


---Sokaktaki çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor.(Hangi çocuklar?)
---Sınıftaki öğrenciler dışarı çıksın.(Hangi öğrenciler?)


Görüldüğü gibi sıfat yapan "ki""yi alan sözcüğün hemen önündeki isme hangi sorusunu yöneltebiliyoruz.Öyleyse bu "ki sıfat yapan ki"dir ve eklendiği sıfata daima bitişik yazılır.

*Bağlaç olan "ki" ise daima ayrı yazılır.Diğer "ki" ekleriyle karıştırmamak için cümleden çıkartırız, cümlenin yapısında ciddi bir bozukluk olmuyorsa o "ki" bağlaç olan "ki"dir. Ayrıca bağlaç olan ki"nin daha vurgulu söylendiğini de göz önünde bulundurmak gerekir.


*Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.(Duydum unutmuşsun gözlerimin rengini)
*Sen ki dünyalara değersin.(Sen dünyalara değersin.)
*Şimdi anlıyorum ki o yaptıklarım bir hataydı.(Şimdi anlıyorum o yaptıklarım bir hataydı)


Görüldüğü gibi bağlaç olan ki cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında bir daralma olsa da yapısında ciddi bir bozukluk olmuyor, öyleyse bu "ki"ler bağlaçtır ve daima ayrı yazılır.

NOT:
Mademki,halbuki,oysaki,çünkü,sanki sözcüklerindeki "ki" ler bağlaç olmasına rağmen kalıplaştığı için bitişik yazılır.