Siyasi iktidarın Allah'ın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal siyasi düzen din erki.

Teokrasi dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim (Dinerki). Daha doğru bir anlatımla dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. Her ne kadar farklı algılanış biçimleri ve yorumları mevcut olsa dateokrasi en yalın anlamda "devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırılmaya çalışıldığı sistem" olarak tanımlanabilir.


Teokrasi İle Yönetilen Ülkeler


Endonezya, Suudi Arabistan, İran gibi ülkeler bu yönetim biçimiyle yönetilir.

  • Endonezya,
  • Suudi Arabistan,
  • İran
  • Afganistan
  • Moritanya
  • Pakistan