Yumurtalıklar: Kromozom bozuklukları sonucu ovaryum gelişemez ve bağ dokusundan ince bir şerit olarak bulunur. Görev yapmadığından kız çocuğu ergenlik dönemine geldiği halde gelişmesi tam olmaz ve adet göremez. Tedavisi olanaksızdır.


Fallop boruları: Genellikle diğer gelişim kusurlarıyla birliktedir, hiç olmayabilir ya da gelişmesi tam olmayabilir.

Rahim: Doğumsal anomali açısından zengin bir organdır
1. Ufak, fındık kadar bir bağ dokusu biçiminde olabilir. İşlevi yoktur ve tedavisi ümitsizdir.
2. Normalde rahimin cismi, serviksinin iki katı büyüklüğündedir. Bu oran doğumda tersinedir. Yani, serviks, uterus cisminin 2 katı büyüklüğündedir. Bu doğumdaki durumun olgunluk dönemine de değişmemesi "infantil rahim" adını alır. Genellikle adet görülmemesine neden olur. Hormo-nal tedavi olasıdır, fakat başarı oranı zayıftır.

3. Yukarıda da açıklandığı gibi rahim, normalde yan yana duran iki kanalın (Müller kanalları) uzunlamasına kaynaşması sonucu ortaya çıkar. Bu kaynaşmaya ilişkin bozukluklar, yani kaynaşmanın tam olmaması ya da hiç olmaması değişik yapı kusurlarına neden olur. Bu kaynaşma bozukluklarının neden olduğu gelişim bozuklukları hafiften ağrı doğru aşağıda kısaca açıklanmıştır.

a) Rahim dibinin içine doğru bombeli olması (uterus arcuatus): En hafif birleşme kusuru olup, rahimin en üst kısmı, yani dibi uterus boşluğuna doğru bombeli bir biçimdedir.
b) Rahim boşluğu içinde bölme olması (uterus sep-tus): Rahim dıştan normal görümündedir. Rahim boşluğu içinde bulunan bir bölmeyle ikiye ayrılmıştır. Bu bölme yukarıdan aşağı doğru değişik uzunluklarda olabilir. Tam olduğunda "uterus septus", yarım olduğunda "uterus subseptus" adını alır.

c) Rahimin boynuzlu olması (uterus bicornis): Rahimin serviks bölümü bir tanedir, fakat cisim kısmı iki tanedir. Başka bir anlatımla bu tip yapı kusurunda, bozukluk birleşmenin (Müller kanallarının), uterusun cisim düzeyindeki eksikliğidir, yani müller kanalları aşağıda birleşerek tek bir ser-viks oluşturmuşlar buna karşılık hemen üstünde birleşmemişler ve iki tane rahim cisminin oluşmasına yol açmışlardır. Bazen rahim ağzında da birleşme kusuru olaya eşlik ederek, rahim ağzı da çift olabilir (uterus bicornis, bicollis).

d) Çift rahim olması (Uterus didelphys): Bu tip yapı bozukluğunda, müller kanallarının birleşmesi rahimin alt kısmında da olmadığından serviks de iki tanedir. Yani birbirinin benzeri tam olarak iki tane rahim yan yana bulunmaktadır. Vagina da çift olabilmektedir.

e) Rahimin tek bir müller kanalından gelişmesi (Uterus unicornis): Rahim iki müller kanalından birinde gelişmiş olup, diğer kanal ise gelişmeden bir doku artığı biçiminde gelişmiş olan rahimin yanında yer alır. Başka bir deyişle rahim iki müller kanalının gelişmesiyle ortaya çıkacağına bir tekinden oluşur.

Yukarıda görülen rahimin yapısal kusurları, sanılanın tersine ağır yakınmalara neden olmaz. Böyle yapısal rahim bozukluğu olan kadınlar normal adet görebilir, gebe kalabilir ve normal doğum yapabilir. Böyle bir kadında var olan bir gelişim kusuru yaşam boyu farkedilmeyebilir ya da herhangi bir nedenle ortaya çıkabilir. Bazı kadınlarda hiçbir yakınmaya yol açmayan bu yapısal kusurlar, bazı kadınlardaysa düşüklere, erken doğumlara, doğumların ağır seyretmesine ve kısırlığa yol açabilir.

KADININ ÜREME ORGANLARI - KADININ GENİTAL ORGANLARI:
Kadının üreme organları, iç ve dış olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır, iç üreme organları "Vagina" (hazne, dölyolu), "Rahim" (uterus, dölyatağı), "Fallop boruları" (tubalar, tüpler) ve "Yumurtalıklar"dır [ovaryum). Dış üreme organı ise "Vulva"dır.