Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz'da görülen bir bölümdür. Anafaz'dan sonra görülür. İğ iplikleriyle hücrenin alt ve üst kutbuna taşınan kromatidler önce kromozomlara, sonra kromatin ipliklere dönüşürler. İğ iplikleri kaybolur. Sentrozom oluşur. Çekirdek zarları ve çekirdekçikler ortaya çıkar. Telofaz sonucunda bir çekirdekli diploithücreden iki çekirdekli diploit hücre oluşur.


Telofaz Nedir? - Telofaz Evresi

Golgi aygıtı bu evrede ve sitokinez'de oldukça aktiftir.