İnterfaz, bölünmüş bir hücrenin, yeniden bölünmek için geçirdiği bir hazırlık evresidir. Ökaryothücrelerin yaşamının en uzun evresidir. Örneğin, insan deri hücresi bir günlük bölünmenin kabaca 22 saatini interfazda harcar. Üç bölüme ayrılır.


İnterfazın bölümleri

Sitogenezin hemen ardından gelir. Çok etkin bir evredir. Yapısal proteinler, RNA ve hücre elemanları ( Lizozom, Ribozom, Mitokondri) sentezlenerek miktar ve sayıca iki kat artar. ATP üretimi artar. G1 aktif olarak bölünen hücrelerin asıl büyüme evresidir. Bu evrenin sonuna doğru S evresinde DNA replikasyonu için gerekli enzimlerin sentezi artar. Bu yoğun enzim üretimi hücrenin sentez evresine girmesini teşvik eder.


Sentez (S) evresi

DNA replikasyonu gerçekleşir. Hücre G1 evresinden bu evreye geçişte bölün emri alır hücreye bu emir verildikten sonra bölünme engellenemez. Kromatin iplikleri sentromerde birbirine bağlı, protein örtüden yoksun.sentrzom kendini eşler.Az çok düzgün iplikler halinde görülür.Hücre bu evreden sonra G2 evresine girer.

Büyüme2 (G2) evresi

Bölünme öncesi son hazırlık evresidir. Hücrenin gelişimi devam eder.