MİTOZ

Mitozda, kromozom sayısı değişmeyen yeni hücreler oluşur.
2- Vücut (soma) hücrelerinde görülür.
3- Krossing-over görülmez.
4- Mitozun evreleri basittir.
5- Mitozda sadece iki hücre oluşur.
6- Kalıtsal devamlılığı sağlar.
7- Mitozla oluşan hücreler, mayozla oluşan hücrelere göre daha uzun ömürlüdür.


MAYOZ

1-Mayozda yeni hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısının yarısına eşittir.
2-Eşey bezi (gonatlar) ana hücrelerinde görülür.
3-Homolog kromatitler arsında krossing-over görülür.
4-Mayozun profaz evresi çok karışık ve mitoza göre daha uzundur.
5-Mayoz sonunda dört hücre (gamet) oluşur.
6-Kalıtsal farklılığa yol açarak çeşitliliğe ve evrime olanak sağlar.
7-Mayozla oluşan hücreler genellikle kısa ömürlüdür.