ÖRNEKLER
* "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında."


* "cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben gördüm kulaklarım gördü
vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü
hiçbiriniz orda yoktunuz."* "Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Sakallı bozaç turgay sayradıkça "* "Dest bûsı arzûsiyle ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su" ( Fuzuli )* "Sev seni seveni hâk ile yeksân ise
Sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultân ise"* "Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle"* Seherlerde seyre koyuldum semayı, deryayı. (Tevfik Fikret )


* Karşı yatan karlı kara dağlar karayıptır, otu bitmez. (Dede Korkut )


*Aşkın sesi sen, bestesi sen, nağmesi sensin. (Hasan Sami Bolak )* Kim o deme boşuna benim ben
Öyle bir ben ki gelen kapına baştan başa sen.(Özdemir Asaf)

* Çözülen bir demetten indiler birer birer (Ziya Osman SABA)